Ana SayfaHASDER

Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi

Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri halkı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanan hibe ile desteklenerek kurulmuştur. 2002 yılından itibaren toplumun hizmetine sunulan 5000 kitap, 10,000 civarında belge, fotoğraf ve 1980’li yıllarda HASDER tarafından gerçekleştirilen köy araştırmalarında kaydedilmiş 500 civarında ses ve video bandının yer aldığı Kıbrs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi’nde tasnif ve bilgisayar ortamına aktarma çalışmaları halen devam etmektedir.

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum işletmesi olarak çalışan bu kuruluşa gelir sağlamak amacıyla yine aynı binada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izniyle bir de Bilgisayar ve Dil Eğitim Merkezi kurulmuştur. Yetişkin ve çocuklara yönelik ücretli kursların düzenlendiği bu merkezden elde edilen gelir, Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi’nin yaşatılması için kullanılmaktadır. Bir yıl içinde bu merkezde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 250 kişiye eğitim verilerek bilgisayar kullanımı öğretilmiştir. Kar amacı gütmeyen bir kurum olarak çalışan Merkez’de, SOS Çocuk Köyü personeline ve kırsal kesimden ihtiyaçlı kadınlara verilen kurslar ücretsiz yapılmıştır.

Bilgisayar Eğitim Merkezi’nde halen 8 terminal ve bir server bulunmaktadır. Merkez, kurs saatleri dışında kalan zamanın değerlendirilmesi amacıyla, HASDER üyelerine ve Arabahmet bölgesi çocuk ve gençlerine hizmet veren bir Internet cafe olarak da kullanılmaktadır.

“Library Soft” isimli kütüphane programının kullanıldığı bu merkezde hedeflenen tüm kitap, fotoğraf, doküman, ses ve görüntü bantlarının önce sayısal ortama daha sonra da “Library Soft” kütüphane-arşiv programına aktarılmasıdır. Internet ortamında kullanım özelliklerine de sahip olan bu program sayesinde, tüm dünyayla bilgi paylaşımını ve gelir sağlamak amaçlı çalışmaları tamamlamak için yeni bir yatırıma gereksinim vardır. HASDER yönetimi bu ihtiyacı karşılayacak, yeni kaynaklar bulmak için uğraş vermektedir.

Halen yarı zamanlı çalışan bir personel ve HASDER üyelerinin gönüllü katkılarıyla sürdürülmekte olan tasnif, sayısal ortama aktarma ve araştırmacılara olanaklar ölçüsünde hizmet verme işleri, istenen düzeyde yapılamamaktadır.

Başa Dön


Tüm hakları saklıdır.  - © Halk Sanatları Vakfı - 2009