Ana Sayfa
Halk Sanatları Vakfı Yönetimi


Halk Sanatları Vakfı 60 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Bu üyeler kendi aralarından seçimle en az 20 en çok 25 Mütevelli Heyeti Üyesi’ni 6 yıl için göreve getirirler. Mütevelli heyeti Üyeleri kendi aralarından 6 yıl görev yapacak bir Başkan ve 3 yıl görev yapacak en az 7 en çok 11 Yönetim Kurulu Üyesi seçerler. Vakfın bugün görev yapan üyeleri aşağıdadır:


Vakıf Başkanı:  Ali Nebih


Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hasan Çağlıoğlu, Akın Eylen, Ayşe Kayalı, Öcal Erten, Tarık Emiroğlu
Ferhun Faruk, Handan Nebih, Hasan Abohorlu, Hasan Ekmekçi, Akile Soygazi

 

Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri:

Ali Nebih, Akın Eylen, Tarık G. Emiroğlu, Hasan Abohorlu, Sonay Anıl, Handan Nebih, Özkan Gürler
Yasemin Kanlı, Yeşim Binici, Kani Kanol, Fatma Kükrer, Gaye Özarın, Hasan Çağıloğlu, Aslı Albayrak
Ulus Beledoğlu, Eran Raman, Hasan Ekmekçi, Öcal Erten, Birgül Arkut, Gül Öztek, İlker Özova
Engin Anıl,Akile Soygazi, Ahmet Soygazi, Çağatay Darbaz
.

 

Başa Dön


Tüm hakları saklıdır.  - © Halk Sanatları Vakfı - 2013