Menü

Amaçlar

Son Güncelleme: 21 Nisan 2018

Günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş Kıbrıs’a özgü kültür değerleri arasında önemli bir yeri olan halk sanatlarını korumak, geliştirmek, yeniden üreterek yaşatmak ve yaymak.

Kıbrıs’ta yaşamış ve halen yaşamakta olan toplumlara ait kültür degerlerini gelecek kuşaklara aktarmak suretiyle,
toplumların birbirlerine yabancilaşmalarını engelleyerek, baris icinde ve birbirlerine saygı duyarak yaşamalarına katkıda bulunmak.

Kıbrıs Türk gençlerine meslek eğitimi vererek yeni iş olanakları yaratmak ve adadan göç etmelerini engellemek.