Menü

Amaçlar

Son Güncelleme: 21 Nisan 2018

Kıbrıs folkloruna ait bilgi, belge, kitap, resim, harita, film, ses ve video bandları ve bunun gibi materyalleri toplamak ve satın almak suretiyle koruma altına almak ve saklamak.

Tüm bu malzemeyi sayısal ortama aktararak, yerli ve yabancı araştırmacıların, okulların, üniversitelerin, sanatçıların ve tüm toplumun hizmetmetine sunmak.

Konusu özellikle Kıbrıs folklor ve kültürü olan kitaplardan oluşan bir kütüphane kurmak.

HASDER tarafından 1982 yılından itibaren gerçekleştirilen köy araştırmalarında kaydedilen yüzlerce ses ve video kayıtlarını, sayısal ortama transfer ederek araştırmacıların ve gelecek kuşakların hizmetine sunmak.