Menü

Amaçlar

Son Güncelleme: 21 Nisan 2018

Kıbrıs’ta yaşayan toplumların folklor ve kültürlerine ait her türlü araştırma, inceleme ve değerlendirme yazılarının yayınlandığı bir yayın organını toplumun hizmetine sunmak;

Kişisel saldırı ve küfür içermeyen Kıbrıs’la ilgili her türlü yazının sansürsüz bir şekilde yayınlanacağı ve gelecek kuşaklara kaynak oluşturacak bir dergiyi, tüm zorluklara rağmen yayınlamak ve yaşatmak.