Menü

Halk Sanatları Derneği

Son Güncelleme: 30 Nisan 2018

1977 yılında kurulan HASDER, önceleri sadece halk danslarıyla ilgili çalışmalar yapmaktaydı. Bu yıllarda ülkemizde çok yaygın olarak Türkiye halk dansları öğretilmekte ve özellikle Kıbrıs halk dansları üzerine çalışmalar pek yapılmamaktaydı. 1980’li yıllarda Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki köylerde halk dansları araştırmaları yapan HASDER araştırma ekipleri pek çok Kıbrıs halk dansını derleyerek, toplumda yaygınlaşmasına hizmet etmiştir. Bu dönem HASDER’in Rumcu”, “hain” vs şeklinde en çok suçlandığı dönem olmuştur.

Bu suçlamalardan yılmayan HASDER üyeleri, çalışmalarını sürdürmüş ve toplumun büyük bir kesiminden de destek bularak Kıbrıs halk danslarının tüm ekipler tarafından benimsenerek, oynanmasına katkıda bulunmuştur.

HASDER bir sivil toplum örgütü olarak, zaman içinde toplumun diğer sorunlarıyla da çok ciddi olarak ilgilenmeye başlamış ve çevre, eğitim, tüketici hakları vb. konularda çalışmalar yapmıştır. Ancak her dönemde, halk dansları çalışmalarına gereken önemi vererek, değişik yaş gruplarından oluşan çok başarılı ekipler yetiştirmeye devam etmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında gösteriler yapan, festivallere katılan bu ekipler, her yıl yeni kayıt olan üyelerle yıllardan beridir, çok disiplinli ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocuk Dansçılar

 

Eğitmen: Akın Eylen

7-11 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu ve üç ekip halinde çalışan Çocuk Dansçılar, haftada bir gün çalışmaktadırlar. Çumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda, çocuklara Kıbrıs halk dansları ve sahnede duruş ve hareket teknikleri öğretilmektedir.

Genç Dansçılar

Eğitmenler: Handan Nebih, Tarık Emiroğlu, Ahmet Soygazi, Hasan Çağlıoğlu, Birgül Arkut, Akile Soygazi.

12-17 yaş grubundaki gençlerin oluşturduğu ve iki ekip halinde çalışan Genç Dansçılar, haftada bir gün çalışmaktadırlar. 12-14 yaş grubu Salı akşamları 18.30-20.30 ve 15-17 yaş grubu ise Cuma akşamları 18.30-20.30 saatleri arasında çalışmaktadır. Bu grupların çalışmalarında da Kıbrıs halk dansları ve çeşitli sahne düzenlemeleri ile sahnede duruş ve hareket teknikleri öğretilmektedir.

Yetişkin Dansçılar

 

 

 

 

 

Eğitmen: Yeşim Binici
18 yaş ve üzeri dansçıların oluşturduğu bu ekip, Perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Alt gruplardan gelen dansçılar daha çok Kıbrıs halk danslarına yapılan yeni sahne düzenlemeleri çalışırken, dansları yeni öğrenmek isteyen 18 yaş ve üzeri elemanlara dans eğitimi de verilmektedir.