Menü

Yönetim

Son Güncelleme: 23 Nisan 2018

Halk Sanatları Vakfı 60 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Bu üyeler kendi aralarından seçimle en az 20 en çok 25 Mütevelli Heyeti Üyesi’ni 6 yıl için göreve getirirler. Mütevelli heyeti Üyeleri kendi aralarından 6 yıl görev yapacak bir Başkan ve 3 yıl görev yapacak en az 7 en çok 11 Yönetim Kurulu Üyesi seçerler. Vakfın bugün görev yapan üyeleri aşağıdadır:

Vakıf Başkanı

Ali Nebih

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Çağlıoğlu, Akın Eylen, Ayşe Kayalı, Öcal Erten, Tarık Emiroğlu, Ferhun Faruk, Handan Nebih, Hasan Abohorlu, Hasan Ekmekçi, Akile Soygazi

Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ali Nebih, Akın Eylen, Tarık G. Emiroğlu, Hasan Abohorlu, Sonay Anıl, Handan Nebih, Özkan Gürler, Yasemin Kanlı, Yeşim Binici, Kani Kanol, Fatma Kükrer, Gaye Özarın, Hasan Çağıloğlu, Aslı Albayrak, Ulus Beledoğlu, Eran Raman, Hasan Ekmekçi, Öcal Erten, Birgül Arkut, Gül Öztek, İlker Özova, Engin Anıl, Akile Soygazi, Ahmet Soygazi, Çağatay Darbaz.