İMECE Çocuk Merkezi

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından geliştirilen ve akademik danışmanlığını gönüllü olarak Prof. Dr. Mehmet Çağlar'ın yürüttüğü İMECE Çocuk Merkezi şu amaç ve hedeflerle kurulmuştur:

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde dezavantajlı ailelerin çocukları arasından seçilecek 10 kız ve 10 erkek çocuk ile çalışılarak, gelişim evrelerinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilen temel eğitimin ilk kademesi olan ilkokulun ikinci evresinde, yani ilkokul 3. sınıflardan proje kapsamına alınan öğrencilerin, daha sonra da 4. ve 5. sınıflarda proje kapsamında yer almaları ve üç yıl boyunca bu öğrencilerin bilişsel gelişimleri yanısıra duyuşsal ve devinimsel becerilerinin de gelişimlerine katkı koymak;

Bu çocukların gelecek beklentileri ve gelişimsel özelliklerine uygun vizyon oluşturmalarına katkı koymak;

Çocukların aileleriyle olumlu ilişkiler geliştirerek çocuklarının temel eğitimlerine desteklerini alarak katkı konmasını sağlayarak özellikle zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmek.

Ayrıca, bir pilot çalışma olarak da değerlendirilebilecek olan bu projenin, üç yıllık uzun erimli bir çalışma ile ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı bir bölge olarak bilinen Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik, bilimsel yöntemlerle, başta çocukların ve aynı zamanda gençlerin ve ailelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, kurslar ve atölye çalışmaları düzenlenerek, bu çocukların ve gençlerin iyi yetişmiş, bilinçli, toplumsal sorumluluk sahibi, ülke kültürüne uyumlu, farklılıklara hoşgörülü, çevreye duyarlı ve saygılı, zararlı alışkanlıklardan arınmış bireyler olarak kazandırılmaları amaçlanmaktır.

Bu projenin amaçlarından biri de, bu çocukların ilkokuldan sonra da benzer projelerle desteklenmesi, yine ilkokul dönemlerinde daha fazla çocuğun bu ve benzeri projelerle desteklenmesi, bu proje kapsamının sadece Lefkoşa Surlariçi bölgesinde kalmayarak ülkemizdeki diğer ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı bölgelere de yaygınlaştırılmasıdır.

2022-2023 akademik yılı içinde daha önce Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile yapılan Protocol askıya alındığı için merkezin çalışmaları dourdurulmuştur.

Bu güzel ve toplumsal projemizin yeniden hayat bulabilmesi için kaynak ve sponsor arayışlarımız devam etmektedir.

HASDER Halk Sanatları Vakfı tarafından geliştirilen bu projenin amacı, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde, HASDER’in kullanımında bulunan eski “Ayluga Kilisesi” binasında, “İMECE Çocuk Merkezi” adıyla, sürdürülebilir, gönüllülük temelinde çalışan bir merkezin, toplumsal bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmesini ve geliştirilerek yaşatılmasını sağlamaktır.

  • Prof. Dr. Mehmet Çağlar
  • Kani Kanol
Gönüllü Öğretmenler
  • Aydan Tümsoy
  • Melek Karaokçu
  • Esin Sevgin
  • Ayşe Sevgin
  • Çizge Yalkın
  • Mine Kanol

İMECE Çocuk Merkezi Haberleri

İletişim

İletişim

İMECE Çocuk Merkezi
Eski Ayluka Kilisesi, Lefkoşa
99010, Kıbrıs


+90 392 22 70 054


+90 392 22 89 029