Folklor Arşiv ve Kütüphanesi

Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri halkı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından sağlanan hibe ile desteklenerek kurulmuştur. 2002 yılından itibaren toplumun hizmetine sunulan 5000 kitap, 10,000 civarında belge, fotoğraf ve 1980’li yıllarda HASDER tarafından gerçekleştirilen köy araştırmalarında kaydedilmiş 500 civarında ses ve video bandının yer aldığı Kıbrs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi’nde tasnif ve bilgisayar ortamına aktarma çalışmaları halen devam etmektedir.

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum işletmesi olarak çalışan bu kuruluşa gelir sağlamak amacıyla yine aynı binada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izniyle bir de Bilgisayar ve Dil Eğitim Merkezi kurulmuştur. Yetişkin ve çocuklara yönelik ücretli kursların düzenlendiği bu merkezden elde edilen gelir, belli bir süre Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi’nin yaşatılması için kullanıldı. Bir yıl içinde bu merkezde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 250 kişiye eğitim verilerek bilgisayar kullanımı öğretildi. Kar amacı gütmeyen bir kurum olarak çalışan HASDER, bu Merkez’de, SOS Çocuk Köyü personeline ve kırsal kesimden ihtiyaçlı kadınlara ücretsiz kurslar da düzenlemiştir.

Bilgisayar Eğitim Merkezi’nde belli bir süre, kurs saatleri dışında kalan zamanın değerlendirilmesi amacıyla, HASDER üyelerine ve Arabahmet bölgesi çocuk ve gençlerine hizmet veren bir Internet Cafe da açılmış fakat sürdürülebilir olmamıştır.

“Library Soft” isimli kütüphane programının kullanıldığı bu merkezde hedeflenen tüm kitap, fotoğraf, doküman, ses ve görüntü bantlarının önce sayısal ortama daha sonra da “Library Soft” kütüphane-arşiv programına aktarılmasıdır. Internet ortamında kullanım özelliklerine de sahip olan bu program sayesinde, tüm dünyayla bilgi paylaşımını ve gelir sağlamak amaçlı çalışmaları tamamlamak için yeni bir yatırıma gereksinim vardır. HASDER yönetimi bu ihtiyacı karşılayacak, yeni kaynaklar bulmak için uğraş vermektedir.

Bugün maalesef maddi olanaksızlıklar nedeniyle Arşiv ve Kütüphane binasının ihtiyacı olan tamir ve tadilat yapılamadığından verilen hizmetlere ara verilmiştir. Yeniden yapılanma çalışmaları da bu arada sürmektedir. En kısa zamanda yeniden HASDER arşivinde tasnif, sayısal ortama aktarma ve araştırmacılara olanaklar ölçüsünde hizmet verme işlerinin başlatılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

 

 • Kıbrıs folkloruna ait bilgi, belge, kitap, resim, harita, film, ses ve video bandları ve bunun gibi materyalleri toplamak ve satın almak suretiyle koruma altına almak ve saklamak.
 • Tüm bu malzemeyi sayısal ortama aktararak, yerli ve yabancı araştırmacıların, okulların, üniversitelerin, sanatçıların ve tüm toplumun hizmetmetine sunmak
 • Konusu özellikle Kıbrıs folklor ve kültürü olan kitaplardan oluşan bir kütüphane kurmak.
 • HASDER tarafından 1982 yılından itibaren gerçekleştirilen köy araştırmalarında kaydedilen yüzlerce ses ve video kayıtlarını, sayısal ortama transfer ederek araştırmacıların ve gelecek kuşakların hizmetine sunmak.
Yönetim Komitesi
 • Kani Kanol
 • Ulus Beledoğlu
 • Sonay Anıl
 • Aydan Tümsoy
 • Öcal Erten
 • Hasan Çağlıoğlu
 • Hüseyin Nebih
 • Hasan Abohorlu
 • Tarık Güven Emiroğlu

Folklor Arşiv ve Kütüphanesi Haberleri

İletişim

HASDER Kıbrıs Folklor Arşiv ve Kütüphanesi
Derviş Paşa Sokak. No 17, Arabahmet Mahallesi Lefkoşa
99010 Kıbrıs


+90 392 22 89 020