AB’yi, Çevre ve Tüketici Örgütlerini Tanıma Gezisi

Kıbrıslıları çevre bilinci ve yeşil tüketim konularında bilgilendirmeyi hedefleyen “Yeşil Tüketici Projesi’nin” başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için önce, projede aktif rol alan gençlerin bilgilendirilmesi gerekmekteydi. Bu çerçevede 15-19 Şubat 2004 tarihleri arasında gençler ve Hasder yetkilileri Brüksel’de konuyla ilgili AB kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etme ve yetkili şahıslarla görüşmeler ve bilgilendirme toplantıları yapma şansını bulmuştur.

Gezi sürecince ziyaret edilen yerler sırasıyla şunlar olmuştur: Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlementosu ve bir sivil toplum örgütü olan BEUC.

İlk olarak ziyaret edilen Avrupa Komisyonu’nda gençlere ayrı ayrı üç konferans verilmiştir. Komisyon’da çalışanlar tarafından verilen bu konferansların ilkinde gruba Avrupa Komisyonu’nun işleyişi ve önemi anlatılmıştır. İkinci konferansta Yeşil Tüketici ve Üretim Politikası konuşulurken sonuncu konferans ise Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Politikası hakkında olmuştur.

Buradaki konferans ve temaslar süresince Avrupa Birliği’nin hangi aşamalardan geçerek kurulduğu ve bugünkü şeklini aldığı, AB’nin yapısı ve işleyişi ve genişleme sürecinin sonuçları gibi konuların yanısıra, AB bünyesinde gerçekleşen çevre konulu hareketler de konuşulmuştur.
HASDER’li gençler AB konusunda atölye çalışmasında

AB Çevre Komisyonunun sürdürülebilir tüketim ve üretim, tüketici sağlığı ve koruması konularında yaptığı faaliyet ve çalışmalar anlatılmıştır.

Brüksel’de ayrıca bir sivil toplum örgütü olan BEUC da (Avrupa Tüketici Koruma Derneği) ziyaret edilmiştir.