Etiket İnceleme Etkinliği

“Yeşil Tüketici Projesi” kapsamında yapılan bir başka etkinlik de 29 Kasım 2003 tarihinde gerçekleşen süpermarketlerde etiket incelemesiydi. Amaç ürün etiketlerinde verilen bilginin seviyesini tespit etmekti. Bu kapsamda güneyde 3 kuzeyde 3 toplam 6 ayrı süpermarket ziyaret edildi. Araştırma ve inceleme etkinliğinin temel noktası etiket üzerinde hangi bilgilerin verildiği ve bu bilgilendirmenin ne seviyede olduğuydu. Bu sebeble ürünler üretim yeri ve tarihi, son kullanım tarihi, üretim şekli, içerik, kullanım şekli ve ana dil seçeneği gibi yönlerden incelendi ve her ürüne bir genel not verildi.

Tüketicilerin, tükettikleri ürünlerin ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli ve ne kadar çevre dostu olduğunu bilmek en doğal ve yasal hakkıdır. Ürünlerin uluslararası güvenilirliği olan bir kuruluş tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi en temel sorun olarak ortada durmaktadır. Bilinçli tüketici kavramını yaygınlaştırmak ve bu doğrultuda yeni bir hayat felsefesi geliştirmek artık bir zorunluluktur. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir tüketim ve üretim için, gelecek nesillere yaşanılabilecek bir dünya bırakabilmek için basit gözüken bu konulara daha çok önem vermek gerekiyor.