HASDER Folklor Araştırmalarına Güney’de Devam Ediyor

Kıbrıs Folkloru üzerine yaptığı araştırmaları ile bilinen HASDER, araştırma ve arşivleme çalışmalarına, Güney’de gerçekleştirdiği araştırmalar ile devam ediyor.

2005 yılı çalışma programı çerçevesinde 12 Nisan 2005 tarihinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan Grigoris Constanti Assiotis isimli 1933 doğumlu halkdansları araştırmacısı ile söyleşi yapan HASDER araştırma ekibi, Kıbrıs’ta halkdansları alanında ilk derleme çalışmalarını gerçekleştiren ve “Cypriot Dances, Men’s and Women’s” isimli kitabın yazarı Assiotis’ten Kıbrıs halkdanslarının ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında çok değerli bilgiler topladı.

Engin Anıl, Ali Nebih ve Vaso Vasiliou tarafından Assiotis’in Güney Lefkoşa’da, Strovolos’ta bulunan evinde yapılan söyleşinin video ve ses kayıtlarını HASDER Folklor Arşiv ve Kütüphanesi’nde araştırmacıların kullanımına sunacaklarını belirten araştırma ekibi, Güney’de başlattıkları araştırma çalışmalarına devam edeceklerini duyurdular.

Özellikle 1980’li yıllarda Kıbrıs’ın Kuzeyinde yapılan alan araştırmalarıyla Kıbrıs oyunlarının derlenmesine, yaygınlaşmasına ve topluma benimsetilmesine öncülük eden HASDER yetkilileri, bu ve benzeri araştırma çalışmalarının sistematik bir şekilde devam ettirilmesinin kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması bakımınından önemine dikkat çektiler.