HASDER Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini Seçti.

Halk Sanatları Vakfı’nın (HASDER) yeni dönem başkanı Kani Kanol oldu.

Vakıf Mütevelli Heyeti, üç yıllık dönem boyunca görev alacak başkan ve vakıf yönetim kurulu üyelerini oy birliğiyle seçti.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, Kani Kanol başkan olurken, yönetim kurulu üyeliklerine Sonay Anıl, Aydan Tümsoy, Öcal Erten, Hasan Çağlıoğlu, Hüseyin Nebih, Hasan Abohorlu, Tarık Güven Emiroğlu ve Ulus Beledoğlu seçildi.

Yeni yönetimin, pandemi sürecinde aksayan başta halk dansları olmak üzere el sanatları, halkbilimi sempozyum ve yayın çalışmaları ile Kıbrıs kültürü araştırmaları ve iki toplumlu barış, somut olmayan kültürel miras çalışmalarını tekrardan canlandırmaya ve çocuk, genç ve yetişkin gönüllüleri tekrardan bu alanlarda çalışmaya motive etmeye çalışacağı kaydedildi.