HASDER Gençlik, YDÜ Koleji’nde Geri Dönüşüm Projesi’ni inceledi

Halk Sanatları Vakfı’na bağlı, çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen HASDER Gençlik Kulübü Çevre Komitesi, Yakın Doğu Koleji Fen Bölüm Başkanı Cem Hami’yi ziyaret ederek, okulun çevre ile ilgili projeleri hakkında bilgi aldılar.

HASDER Gençlik Kulübü üyelerine, yürütülen iki proje hakkında bilgi veren Hami, bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanabileceklerini kanıtladıklarını belirtti.

Gerçekleşen toplantıda öncelikle, biyolojik filtre yöntemini kullanarak atık suların bahçe ve orman işlerinde tekrar kullanıma kazandırılabilmesini amaçlayan bir proje anlatıldı. Daha sonra ise organik atıkların farklı şekillerde değerlendirilmesi ile ilgili geliştirilen bir proje HASDER üyesi gençlere tanıtıldı.

HASDER Gençlik Kulübü üyeleri, her iki proje hakkında aldıkları teknik bilgiler, çevreye duyarlılıkları ve katkıları için Yakın Doğu Koleji Fen Bölüm Başkanı Cem Hami’ye teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde bu projelerle ilgili ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.

Ülkemizde çevre duyarlılığını artırmak için kişi, kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yaparak ve olanaklarını birleştirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmaları gerektiği konusunda hemfikir olan HASDER üyesi gençler, bu konuda yetkilileri de daha duyarlı olmaya çağırdılar.