HASDER Kurucularından ve Şeref Üyemiz Mustafa Serdengeçti’yi Kaybettik

Ülkemizin yetiştirdiği usta bir dansçı, usta bir eğitmen ve yurtsever bir öğretmen olan Mustafa Serdengeçti hocamız, 25 Şubat 1983 tarihinde KTÖS lokalinde düzenlenen ve Kıbrıslı Türklerin halkbilimi çalışmalarında kilometre taşı olan 1.HASDER Halkbilimi Paneli’ne sunduğu bildiride, “Bugün Halk Oyunları ekiplerimizin bizlere sunduğu Kıbrıs Türk Halk Oyunları, yukarıda sözünü ettiğim keşmekeşlik içerisinde kıt olanaklarla yapılan 3-5 küçük araştırma sonucu hazırlanmış ve bugünkü şekline getirilmiştir. 3-5 figür daha başka figürlerle beslenerek şekillendirilmiştir. Önce müzikler ele alınmış, daha sonra figürler müziklerle bütünleştirilmiştir. Oyunlar şekil, tür ve figür özellikleri yönünden Türk Halk Oyunları ile benzeştirildi .Bunlar yapılırken Türklerin Anadolu’dan geldikleri yörelerin oyun ve müzik özellikleri göz önünde tutulmuştur. Disipline edilip, ortaya çıkarılan bu oyunlar Rumların ortaya koyduğu oyun karakterlerinden farklıdır.” deme cesaretini göstermeseydi, Kıbrıs Halk danslarında bugün geldiğimiz noktaya gelebilecek miydik acaba?

1973 yılında kendisinin başını çektiği bir grup folklor aşığı genç ile o güne kadar sadece ve sadece Anadolu halk danslarını öğrenen ve oynayan Kıbrıslı Türklerin kendilerine özgü oyunlarının olduğunu görerek, bunları derlemeye başlayan Serdengeçti Hoca, yıllar sonra HASDER’in başlattığı araştırmalara ve çalışmalara  destek çıkarak, açık yüreklilikle  kendilerinin derledikleri oyunların hatalı olduğunu her fırsatta ortaya koymuştur.

HASDER’in ilk kuruluşunda başkan olarak da görev ve sorumluluk üstlenmiş daha sonraki yıllarda ise HASDER Genel Kurulunda üyelerin oybirliği ile Şeref Üyesi olarak seçilmiştir.

Bugün halk dansları alanında aktif görevler üstlenmiş olan pek çok uzman, eğitmen ve dansçının da hocalığını yapan Mustafa Serdengeçti’nın yıllarca halk dansları çalışmalarına verdiği karşılıksız emek ve katkılar saymakla bitirilemeyecek kadar çoktur.

HASDER ailesi olarak çok üzgünüz. Işıklar yoldaşın olsun Serdengeçti Hocam.

HASDER’in Halkbilimi Dergisi 1. Sayısında Mustafa Serdengeçti Hocamızın yazmış olduğu “Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış” başlıklı makalesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://hasder.org/dergiler/halkbilimi-dergisi-sayi-1/