HASDER Vakfı Yeni Mütevelli Heyetini Seçti

HASDER Halk Sanatları Vakfı Yeni Mütevelli Heyetini Seçti

1977 yılından beri kesintisiz halkbilimi alanında etkinlikler düzenleyen, araştırma çalışmaları yapan Halk Sanatları Derneği üyelerinin kurduğu HASDER Halk Sanatları Vakfı, 2000 yılından beridir halkbilimi alanındaki çalışmalarına devam ediyor.

Ülkemizin ilk folklor derneği olarak kurulan daha sonra, vakıf olarak da kurumsallaşan  HASDER, gelişerek, kökleşerek büyümeye devam etmektedir. Pandeminin olumsuz koşullarından diğer tüm kurumlar gibi etkilenen HASDER şimdi yeniden çalışmalarına hız veriyor.

Bu çerçevede, Vakıf Kurucular Kurulu, yeni mütevelli heyetini belirlemek için Cumartesi saat 14.00’de  Küçük Kaymaklı’da bulunan HASDER Çalışma Merkezi’nde bir araya geldi.

Vakıf Senedi gereği en yaşlı üyenin belirlenmesiyle başlayan toplantı, açılış konuşması ile devam etti. Ardından, Vakıf Başkanı Kani Kanol bir konuşma yaptı ve faaliyet raporu sunuldu. 

Muhasip tarafından hazırlanan mali raporun da sunulması sonrasında, mütevelli heyetinin seçimine geçildi.

Yapılan seçim sonucunda ortaya çıkan vakfın önümüzdeki üç yıl için sorumluluğunu üstlenecek 25 kişilik yeni mütevelli şöyle:

Hasan Çağlıoğlu, Akın Eylen, Tarık Güven Emiroğlu, Yeşim Binici, Hasan Abohorlu, Ayşe İnönü, Öcal Erten, Gaye Özarın, Gül Öztek, Akile Çağlıoğlu, Ahmet Toptancı, Çise Zekai, Ferhun Faruk, Salih Bahçeci, Mehmet Birinci, Nisan Gürsel, İsmail Ergil, Nazan Nebih, Sonay Anıl, Hüseyin Nebih, Aydan Tümsoy, Ulus Beledoğlu, Batu Azizoğlu, Kani Kanol ve Fatma Kükrer.

Yeni Mütevelli heyeti önümüzdeki günlerde yeni dönemde görev üstlenecek Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek üzere bir araya gelecek.