HASDER’İN  35. HALKBİLİMİ SEMPOZYUMU YAPILIYOR

HASDER tarafından geleneksel olarak düzenlenmekte olan Halkbilimi Sempozyumlarının  otuzbeşincisi, 25 Ekim Salı gecesi, LTB Merkez Lefkoşa tesisinde bulunan Konferans Salonu’nda,  19.30’da gerçekleştiriliyor.

HASDER Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıslı Türk Folklor tarihinde önemli bir yeri olan HASDER Halkbilimi Sempozyumlarının, Kıbrıs’ta araştırmacı, bilim insanı ve folklora sevdalı insanların bulgularını kitlelere sunma, tartışma ve yayınlama olanağı vermesi bakımından büyük bir boşluğu doldurmaya devam etiği vurgulandı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen bu sempozyuma bildiri sunacak araştırmacıları ve sunacakları bildiri başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz:

Ahmet Erdengiz, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni; Yeniden Bir Değerlendirme”

Aytaç Çağın, “Başlangıcından Bugüne Kıbrıs’ta Halk Oyunları, Araştırmalar ve Sonuçları”

Cemay Onalt Müezzin, “Kıbrıs Havaları Derneği Repertuarında Yer Alan, İki Dilli Kıbrıs Türkülerinde Sosyal ve Kültürel Unsurlar”

Mustafa Yeniasır ve Sn. Burak Gökbulut, “KKTC’de Çalışan Müze Görevlilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Korunup Aktarılmasına İlişkin Bilgi ve Görüşler”

Şevket Öznur, “Türk ve Rum Masallarındaki Benzerlik ve Farklılıklar”

HASDER bu sempozyumlarla geçmişten günümüze toplum olarak yaşadığımız tüm folklorik, kültürel, toplumsal süreçleri farklı bakış açılarına sahip uzman, sanatçı ve bilim insanlarıyla enine boyuna tartışmak, varsa sorunları tespit etmek ve çözüm olanaklarını tartıştırmayı amaçlıyor.

Vakıf Yönetim Kurulu, sempozyuma tüm ilgililerin katılabileceklerini, katılımın halka açık olduğunu bildirdi.