“Nasıl Düşman Olduk?” Konulu Atölye Çalışması

6 Şubat 2004’te ara bölgedeki Ledra Palace Hotel Konferans Salonunda, “Yeşil Tüketici Projesi’ne” katkı koyan Kıbrıslı gençler arasında “Nasıl Düşman Olduk?” konulu bir atölye çalışması yapılmıştır. Gerek Kıbrıslı Türkler, gerekse Rumlar olaya tarihi bir bakış açısından yaklaşmışlardır. Gençler önceden konuyu araştırmış, tarih kitaplarından ve büyüklerinden derledikleri resim, bilgi ve belgeleri bir slide show şeklinde karşılıklı birbirlerine sunmuşlardır.

Her iki taraf da kendince Kıbrıs sorununun kaynağı saydığı noktaları anlatmış ve bu ada üzerinde yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşamış olan iki halkın nasıl olup da birbirlerine düşman olduğu konusuna ışık tutmaya çalışmıştır. Bu etkinlik, Kıbrıslı gençlerin yıllardır kendilerine empoze edilen fikirleri, duyguları karşılıklı olarak birbirlerine ifade etme, iletişim kurma ve ortak bir konu üzerinde çalışma fırsatını yaratması açısından başarıya ulaşmış ve gençlerin birbirleriyle kurdukları kişisel bağların güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Sunum ve tartışmalar büyük bir olgunluk içerisinde geçmiştir. Gençler büyüklere ve yöneticilere örnek olacak şekilde karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde etkinliği tamamlamışlardır. Tartışmalardan çıkan bir diğer sonuç ise, bir şekilde başlamış olan bu düşmanlığı bitirmek için iki toplum tarafından atılan adımların desteklenmesi gerekliliğidir.

Eğitim sistemi ve yeni nesillerin yetiştiriliş tarzı değişmediği sürece, Kıbrıs’ta barış ve huzur dolu günler görmek mümkün görünmemektedir. Çünkü saydıklarımız, düşmanlığı sürdürmede temel rolleri üstlenmektedir. Gençler, yetkililere çağrıda bulunarak, artık kendilerine kin ve nefret değil, insan ve vatan sevgisi aşılanmasını ve bölünmüş değil, “bütün” bir vatana sahip olmak istediklerini vurgulamışlardır.