HASDER 36.HALKBİLİMİ SEMPOZYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Halk Sanatları Vakfı tarafından 1983 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen Halkbiilimi Sempozyumlarının 36 ıncısı 19 Aralık 2023 tarihinde, KTOEÖ Sendikası Konferans Salonunda saat 19.00 da gerçekleşti.

Oturum başkanlığını Engin Anıl’ın yaptığı Sempozyum, HASDER Başkanı Kani Kanol’un açılış konuşması ile başladı. HASDER Sempozyumlarının kısa bir tarihçesini anlatan Kanol, “Her geçen gün toplumsal varlığımızın, kültürümüzün ve kimliğimizin, yarınlarda da yaşayabilmesi ve ayakta kalabilmesi için 36 yıldır düzenlemekte olduğumuz bu sempozyumlarda sunulan araştırmaların, yürütülen bilimsel tartışmaların çok ciddi ve önemli bir katkısı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Açılışta konuşan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimoğlu da 36 yıldır düzenlenmekte olan Halkbilimi Sempozyumlarının ülkemizin ve toplumumuzun kültürüne katkılarını önemsediğini vurgulayarak, “daha önce düzenlenen sempozyumlara sunulan bildiriler, dört kitap halinde Kültür Dairesi yayını olarak yayınlanmıştı. Bu sempozyuma sunulan bildirileri de yayınlamak isteriz” diye konuştu.

Daha sonra sırasıyla önce LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras, “Bir Yavaş Kent Lefke’de Yerin Ruhu: Yaşamlar, Ritüeller, Mekânlar” başlıklı bildirisini sundu. Ardından Turizmci / Araştırmacı Yazar Sn Zekai Altan, “Akdeniz ve Kıbrıs Mutfağının Özellikleri” başlıklı bildirisini, Araştırmacı Yazar Ahmet Erdengiz, geçen yıl sunduğu bildirinin devamı niteliğinde olan “Kıbrıs Türklerinin Kökeni: Anadolu’dan Gelenler”  başlıklı bildiriyi, Dr. Ahmet Karahan, “Lefkara Motiflerindeki Saklı Geometri” konulu bildirisini, Prof Dr Şevket Öznur ise “1920’li Yıllarda Rumca Yazılan Bir Ağıtta Kıbrıs Kültürü “ isimli bildirisini sundu.

Etkinlik sonunda izleyenler, Zekâi ve Kader Altan’nın hazırladıkları Kıbrıs Mutfağından örnek yiyecekleri tatma fırsatı buldular.