HASDER Sunum Yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlediği Belediyecilik Vizyon Çalıştayı’nda Kültür Sanat ve Eğitim alanında HASDER olarak katkıda bulunma davetine icabet ettik. Diğer 10 farklı STÖ ile birlikte kendi örgütsel vizyonumuzu da içeren sunumumuzu gerçekleştirdik.

HASDER adına çalıştaya katılan Yönetim Kurulu üyemiz Ferhun Faruk, bildirimizde yerel yönetimler ile katılımcılık temelinde işbirliklerinin artırılmasını, örgütlerin hayata geçirecekleri projelerde verilecek şeffaf proje desteklerinin ve belediyelerin daha toplum odaklı projeleri hayata geçirebilmeleri için karar mekanizmalarında STÖ’lere de yer vermesi üzerinde durduk.

Asimile olmamak için direnen Kıbrıs kültür ve sanatının çok daha iyi yerlere gelebilmesi için, yerel yönetimlerin desteğine çok büyük ihtiyaç duyulduğunu da özellikle vurguladık. Böylesi bir dönemde sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek bir çalıştay düzenleyen ve katılımcı bir yaklaşım sergileyen CTP yönetimine teşekkür ederiz.