Liderlere Açık Destek

Görüşme sürecinin ikinci turuna girilirken, iki toplumu temsilen birbirinden farklı Sivil Toplum Örgütleri olarak Liderlere destek verdiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Her iki toplumdan 50’nin üzerinde Sivil Toplum Örgütü, görüşme sürecine kök seviyede olumlu katkı koyabilecek fikir alışverişlerinde bulunmak ve bu fikirleri tartışmak amacı ile bir araya gelerek ortak bir hareket başlattık. Daha önceleri de iki toplumun Liderleri ve Uluslararası aktörler tarafından belirtildiği üzere, sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için herkesin kabul edebileceği bir uzlaşıya gitmenin şimdi zamanı olduğu görüşündeyiz.

Toplumun bir çok farklı kesmini temsilen, biz Sivil Toplum Örgütleri, masa başında Birleşik Federal Kıbrıs için ciddi çabalar sarfeden Saygıdeğer Liderlerimizin cesaretlerini/girişimlerini desteklediğimizi belirtmek ve bu sürece olan inancımızın altını çizmek istiyoruz..

Süreç içerisinde bazı sıkıntıların yaşanmasının anlaşılabilir olduğu ve yaşanan ve yaşanabilecek bu zorlukların görüşme sürecinin toplumlar tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı koyduğu görüşündeyiz. Bu noktada bizler iletişim kanalları açarak, karşılıklı güven inşaa ederek ve iki toplum arasında barışın önemini vurgulayarak, Liderlerin çabalarını güçlendirme yönündeki kararlılığımızı göstereceğiz.

Devam etmekte olan görüşme sürecini sorgulayan bakış açıları ve genel endişeleri göz önünde bulundurarak, Liderlerlermizden süreç hakkındaki gelişmeleri net bir şekilde toplumlara aktarmalarını rica ederiz. Toplumun gelişmeler hakkında düzenli bir şekilde bilgilendirilmesinin ve bunun paralelinde toplumun, varılan son nokta hakkında bilgi sahibi olup, bu bilgiler hakkında tartışabilmelerinin ve gelecek için fırsatları değerlendirmelerinin gereksinim ve önemini vurgularız. Böylelikle toplum olarak görüşme sürecine olumlu ve yapıcı yaklaşma fırsatına sahip olup, bu tarihi sürecin kaderini kötü yönde etkilemememiş olacağız.Bu doğrultuda toplumun devam etmekte olan görüşme süreci hakkında daha fazla bilgi talep etmesini doğal karşılamakla beraber, böylelikle akıl karışıklığı, belirsizlik ve haksız/bilinçsiz eleştirileri de engellemiş olacağız.

Sivil Toplum bir önder rolu üstlenerek görüşme sürecine katkı koymayı ve karar alma mekanizmalarına kenetlenmeyi hedeflemektedir. Böylelikle Sivil Toplum Örgütleri çift-toplumlu ve çift-bölgeli bir Federal Kıbrıs’a gidilirken, sürece ileriye doğru bir ivme kazandıracaktır.