22. Halkbilimi Sempozyumu 20 Aralık’ta Yapıldı

HASDER tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilmekte olan Halkbilimi Sempozyumlarının 22. si, 20 Aralık 2004 Pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Halk Sanatları Vakfı’nın Küçük Kaymaklı’daki merkezinde gerçekleştirilen sempozyum, folklorseverlerin aktif katılımlarıyla saat 23.00’e kadar devam etti.

Vakıf Başkanı Kâni Kanol’un açılış konuşmasından sonra davetli olarak sempozyumda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Özkan Yorgancıoğlu, dinleyiclere seslendi. Ülkemizde gerçekleştirilen sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin her zaman yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten Yorgancıoğlu, HASDER’in de özveri ile 1977 yılından beri ayakta durduğunu ve Halkimi alanında yaptığı çalışmalarla topluma kalıcı eserler bıraktığını belirtti.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Tuncer Bağışkan “Kıbrıs Arkeolojisinde Zeytin ve Zeytin Yağı Üretimi” konulu bildirisinde Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs’ta gerçekleştirilen arkeolojik kazılar neticesinde elde edilen maddi buluntular çerçevesinde zeytin yağı üretiminin tarihsel gelişimini anlattı.

Yerel efsanelerden örnekler vererek efsanelerin maddi bir temele bağlandığını ve her efsanede “kıssadan hisse” bir sonuç çıkarılabileceğini belirten Ali Nesim, “Efsanelerin Toplumsal Etkileri”, konusunu işledi. Mağusa Surlarında bulunan “Süt Taşı, yine Mağusa’dan Cambulat, Değirmenlik Başpınarı, Beşparmak Dağları, 101 Evler (St. Hilarion) efsanelerini özetleyerek anlatan Nesim bu efsanelerde söz konusu olan ders alınması gereken konuları belirtti.

Şevket Öznur “Kıbrıs Masallarında Motif Çalışmaları ve Örneklemyaklaşı 500 civarında olarak tesbit edilen Kıbrıs Türk Masallarının sınıflandırılıp dünya masal kataloglarına dahil edilmesi gerekliliği üzerinde dururken bunun toplumumuz için en iyi ve kalıcı tanıtma şekli olacağını belirtti.

HASDER tarafından düzenlenen Halkbilim Sempozyumlarına ilk defa katılan Ejdan Sadrazam, Adamızda Templer Şövalyeleri olarak bilinen Tapınak Şövalyeleri’nin genel olarak Avrupa ve Ortadoğu’da ortaya çıkışları, yayılmaları, yaşayış tarzlarını, Kıbrıs’a gelme nedenleri, ve gelişen toplumsal şartlar nedeniyle ortadan kalkmalarını “Tapınak Şövalyelerinin Kıbrıs’ta Yargılanması” başlıklı bildirisi ile izleyicileri aydınlattı.

1900’lü yılların ilk çeyreğinde fakirlikten dolayı Kıbrıslı Türk ailelerin genç kızlarını Araplara para karşılığı gelin olarak vermelerini ve söz konusu dönemin toplumsal bir yarası olarak anlatılan olayları ve yazışmaları “Arapların Kıbrıstan Kız Almaları Kıbrıslı Türk Ailelerin Araplara Kız Satmaları” başlıklı bildirisinde irdeleyen Altay Sayıl, konu ile ilgli dia gösterisiyle sempozyumda yerini aldı.

Geçmiş yıllarda Hasder Gençlik Kulübünde halk dansları ekiplerinde yer alan İkbal Sezer “0-12 Yaş Çocuklarda Geleneksel Kıyafetler” konulu bildirisi ile geçmiş dönemde çocukların genel olarak doğum sonrası, bebeklik, okula başlama ve sünnet gibi dönüm zamanlarında giydikleri kıyafetleri belgeledi.

Hasder adına açıklama yapan Engin Anıl, Sempozyumda sunulmuş olan bildirilerin en erken bir zamanda Halkbilimi Dergisinde yayınlanacağını belirtti.