HASDER Üretiyor, Kültürel Mirasımızı Yaygınlaştırıyor

HASDER El Sanatları Merkezi kar amacı gütmeyen bir sivil toplum işletmesi olarak kültürel mirasımızı korumaya, desteklemeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü  ile HASDER tarafından hayata geçirilen  Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi kapsamında,  kırsal kesimde yaşayan , 18-60 yaş arasındaki kadınlara  sesta, sele ve sepet örücülüğü eğitimi verildi.

Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Lefke ilçesinde, kursa devam eden 30 kadın;  28 Ekim- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında haftada üç gün süreyle Lefke Bandabuliya’da   geleneksel el sanatları  eğitimi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen  proje, kırsal kesimdeki kadınların   geleneksel el  sanatları alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmasını, geleneksel  el sanatlarının yaşatılarak nitelikli işgücünün  yetiştirilmesini  ve  kadın istihdamının desteklenerek ülke  ekonomisinde  kadının  aktif rol almasını amaçlıyor.

Eğitime katılan kursiyerlere katılım  sertifikaları, 23 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 11.00’de Lefke Belediyesi binasında   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından verildi.

2022 yılında da   Kadına Yönelik  Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi’nin  diğer  ilçelerde ve kırsal kesimlerde  hayat bulması   planlanıyor.